http://marrozzini.com/files/dimgs/thumb_1x300_5_173_705.jpg
Ti canto a me, Val di Fiemme, 2014
http://marrozzini.com/files/dimgs/thumb_1x300_5_35_428.jpg
Gran via, Paraguay, 2011
http://marrozzini.com/files/dimgs/thumb_1x300_5_38_681.jpg
Itaca, 2011
http://marrozzini.com/files/dimgs/thumb_1x300_5_34_402.jpg
Nouvelle semence, Camerun, 2010
http://marrozzini.com/files/dimgs/thumb_1x300_5_40_492.jpg
Casa famiglia Franco, Camerun, 2010
http://marrozzini.com/files/dimgs/thumb_1x300_5_37_458.jpg
Sadik Psychiatric Hospital, Albania, 2009/2010
http://marrozzini.com/files/dimgs/thumb_1x300_5_29_291.jpg
Hebron H2, Palestina, 2008
http://marrozzini.com/files/dimgs/thumb_1x300_5_30_314.jpg
Bethlehem Psychiatric Hospital, Palestina, 2008
http://marrozzini.com/files/dimgs/thumb_1x300_5_33_476.jpg
Echi, Argentina, 2007
http://marrozzini.com/files/dimgs/thumb_1x300_5_36_381.jpg
Eve, Etiopia, 2006
http://marrozzini.com/files/dimgs/thumb_1x300_5_32_328.jpg
Falene, Etiopia, 2006
Facebook Facebook